Inā pa‘a ‘ole ka pōhaku kihi, hā‘ule ka paia

If the cornerstone is not secured, the wall will fall

See Our Community Projects
Ke Kuhi Hopena
Vision
Ka Mākia
Purpose
Ka Huaka‘i
Mission